Dammsugarpåsar Nilfisk Cubic


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Dammsugarpåsar Hoover Sensotronic S 3231

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Dammsugarpåsar Euroclean UZ 920
Dammsugarpåsar Hoover S 4250

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenDammsugarpåsar Hoover S 4182 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Dammsugarpåsar Hoover Sprint SC 118
Dammsugarpåsar Samsung VC-7100-Serie

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Dammsugarpåsar Electrolux Z 348 till 349

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Dammsugarpåsar AEG Exquisit 1200

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Dammsugarpåsar Hoover Compact S 3858 till 3868Dammsugarpåsar AEG Viva Controll AVC1110-AVC1190vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Dammsugarpåsar AEG MM2000
Dammsugarpåsar Numatic NVR 225

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Dammsugarpåsar Rowenta RS 600 till 699

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Dammsugarpåsar Rowenta RB 500
Dammsugarpåsar Electrolux Z 260
Dammsugarpåsar Foma 303+60

På tisdagen godkände ministerrådetDammsugarpåsar Panasonic MC - E 650-659Dammsugarpåsar Electrolux Smart Vac Z 5000 till 5695Dammsugarpåsar Philips FC 9150 till 9179 Performer den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Dammsugarpåsar Siemens VS 68
Dammsugarpåsar Wilfa RC 205

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenDammsugarpåsar Electrolux EQUIPT EEQ30 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Dammsugarpåsar Nilfisk CENTIX 60