Skrivbok Sandviken


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Dubbelram - Furu

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Skrivbok Filipstad
Bonaparte on the Bridge at Arcola,Baron Antoine-Jean Gros,73x59c

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenAvloppsinstallationsarmbågsanslutningsfog 40mm 90deg Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt 3D-Ram Tittskåp - 18 x 23 cm - Furu
Servetthållare i Kejsarträ

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Skrivbok Aborre

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Affisch Mini Lönn

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Träbaljor med handtag - Kejsarträd - 2 stRaaco Sortimentlåda 55 4x8 med 15 inlägg 136211vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Venus in a Landscape,Lucas Cranach,38x25cm
Dead Rabbit with Hunting Gear,Jean Baptiste Simeon Chardin,81x65

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Väggord - Change.. handstil

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Margin,Anders Zorn,78x63.7cm
Jesus Carrying the Cross,Eustache Le Sueur,80x40cm
Dammsugarpåsar Siemens Dynapower VS 08G1810

På tisdagen godkände ministerrådetDiana the Huntress,School of Fontainebleau, 60x40cmThe Happiness of the Regency,Peter Paul Rubens,50x40cmUnknow work 61,Anders Zorn,50x40cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
At the Inn of Mother Anthony,Pierre Renoir,60x40cm
Poster - Smurf No.2 21x30cm

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenbrunp ;iljefors,Anders Zorn,50x40cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

The Sea at Dieppe,Eugene Delacroix,35x51cm