Julgranskula Röd Maria


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
X-men Vol. 1, nr 95, 1975, toppex! VF+

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster - Rävunge 40x50cm
X-men Vol. 1, nr 100, 1976, toppex! VF

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenVida verlden. Resor och äfventyr i främmande land.2:a serien Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Mexico Lonely planet, Eyewitness travel
Ronnie Peterson kör gokart, f'låt Formel K

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
4 solsängar 4-stegs beige

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Innermått 20x28 cm or 8x11 tum, fotoram i guld

Försäkringskassan: Regeringen underskattar American Sportscars - A Survey of the Classic Marques 1991Christy O'Connor - Himself (inb) rikt ill.vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Luxform Trädgårdsbelysning pollare Atlanta 230 V
History of steelmaking in the USA Amerika Stål Stålindustri

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
SVENSKA FLOTTANS RESERVOFFICERSFÖRBUND JUBILEUMSMATRIKEL 2010

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. 400 motorbåtar i test - Bakgrund egenskaper omdömen
Vita (Umage) Eos fjäderlampa Micro - Grå
H-8-D 1911-11 Hugo Hernlund Stort Bildreportage..Statsrådet

På tisdagen godkände ministerrådetH-8-D 1922-16 Tord Magnuson..Harald Hjärne BildreportageSvea 1892-37 Jättestor Tavelbild Pojke Spelar InstrumentAllers 1942-19 Chalmers..New York..Konstnär Carl Kylberg den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Tyskland. Zeppelinförsändelse. Luftskeppet Graf Zeppelin inrikes 1939.
Husmodern 1983-17 Ulf Lundell.Rydeberg.Liz.Carola Häggkvist

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenNorge Förstadagsbrev anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Atalanta and Hippomenes,Guido Reni,50x40cm