Glasunderlägg Herbarium nr 3 rosa, Stig Lindberg


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Progress Gold A - bok engelska 5

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Väggdekor - Fröken
Matematik origo Vux 2b/2c

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBasfärdigheter i algebra: en förberödelse till högskolestudier i matematik Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt The Oxford handbook of Positive Psychology Ny bok ISBN:9780199862160
Social handling och sociala relationer

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
vidaXL Entrétak 240 x 100 cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Skärbräda Bambu 36x23 cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Nordisk litteratur og mentalitet.The Review of Reviews 1895.vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
GLOBO Bordslampa JEREMY keramik 21645T
Samspel i grupp - Björn Nilsson - Medicinsk sekreterare

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Europas fåglar och deras bon, D. Salomirsky, 1914, Otrolig bok med foton

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. ** ELSI RYDSJÖ ** del 1-11 **
Vattenkokare 1.7 Liter
Saga Borg - Tertors vröde /Jarastavens vandring del 9

På tisdagen godkände ministerrådetJakt, Storvilt, Storviltsjakt, Mike Joslin, Obesegrade djungler, Signerad!C:A:M LINDMAN NORDENS FLORA 3Neon Genesis Evangelion Bok 1 - 10 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Rödluvan behöver inga råd, sa vargen - en orättvis betraktelse över konsumentpol
Engineering Mechanics: Dynamics. Sixth edition

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenSnobben på engelska, Charles M. Schlz, Peanuts revisited anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Barntapet Mästerkatten i stövlar - en kvalitetstapet till markna